Ohrožené prostory – VVP Březina – červen 2022

Pozvánka na fotbalové utkání – 28. 5. 2022 – na hřišti v Borkách

Hlášení místního rozhlasu - 21. týden (23. 5. - 29. 5. 2022)

Posezení pro seniory – 8. června 2022

Návrh Závěrečného účtu Města Plumlov na rok 2021

Pietní akt ke Dni vítězství – 8. 5. 2022

Ohrožené prostory – VVP Březina – květen 2022

Beseda nad knihou paní Martiny Ruské

Výsadba zeleně - fotbalový areál Plumlov-Borky

Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Olomoucký kraj - vyměření daně z nemovitých věcí – 2022

Ukliďme si Plumlov – od 2. dubna 2022 – Foto

Odečty elektroměrů od všech dodavatelů budou probíhat v Plumlově od 14. 4.- 29. 4.2022

Uzavírka obce Hamry z důvodu výstavby kanalizace od 4.4 do 31.10.2022

Setkání s našimi seniory

VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky  2023-2025

VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – návrh Závěrečného účtu za rok 2021

Pomoc ukrajinským rodinám v Plumlově

VVP Březina - ohrožené prostory – duben 2022

EKOLAMP – informace pro občany

Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova - 9.3.2022

Humanitární sbírka pro ukrajinské maminky s dětmi v Plumlově.

Pozvánka - Český svaz chovatelů, z. s.

Máte doma předškoláka, který se v září stane žákem ZŠ Plumlov? Pak je tato informace určena přímo vám. Nezapomeňte se včas na setkání přihlásit a umožnit tak svým dětem vyzkoušet si školu nanečisto. 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – 28.3.2022 – Plumlov

Velikonoční posezení pro seniory - 6. 4. 2022

Územní plán Plumlov – 2022

Regulační plán Plumlov Na Balkoně – zrušený

Regulační plán Plumlov U Boží muky – zrušený

Usnesení – 20. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova – 9.3.2022

Sbírka pro Ukrajinu - První odvoz humanitární sbírky

Pozvánka – 20.zasedání Zastupitelstva Města Plumlova – 9.3.2022

Sbírka pro Ukrajinu

Magistrát Města Prostějova-odbor životního prostředí--veřejná vyhláška-rozhodnutí-prodloužení platnosti stavebního povolení-Hloučela, Hamry-posouzení stability koryta, návrh úprav a stabilizačních objektů

Ohrožené prostory-VVP Březina-březen 2022

Porovnání kalkulace výpočtu a skutečnosti cen vodného a stočného v roce 2021

VAK svazku obcí Plumlov - Vícov - Platby za vodné a stočné 2021

Hasiči radí - telefonát na tísňovou linku

Ohrožené prostory – VVP Březina – únor 2022

Senior bez nehod

Poděkování za Tříkrálovou sbírku.

Zápis z 19.zasedání Zastupitelstva města Plumlova - 13.12.2021

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje - informace - varovné signály

Poskytování dotací z rozpočtu Města Plumlov v roce 2022

Schválený rozpočet Města Plumlov na rok 2022

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Města Plumlov na roky 2023-2024

Obecně závazná vyhláška Města Plumlov č.7/2021, o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška Města Plumlov č.6/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška Města Plumlov č.5/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Usnesení – 19.zasedání Zastupitelstva Města Plumlova – 13.12.2021

Náhradní termín svozu bio odpadu – 25.12.2021

Informace pro zákazníky v souvislosti s ukončením činnosti dodavatelů elektřiny a plynu

Pozvánka - 19. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova - 13.12.2021

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Soběsuky - 14.12.2021 od 7:30 do 13:30

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje - prosinec 2021

Výzva Rady Olomouckého kraje

Město Plumlov – návrh rozpočtu na rok 2022

Město Plumlov – návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2024

Výstavba kanalizace Hamry - Realizační dokumentace.

Ohrožené prostory – VVP Březina – prosinec 2021

Záměr pronájmu nebytových prostor-budovy na pozemku p.č. 1085 v k.ú. Plumlov

Záměr prodeje pozemku p.č. 138/5 v k.ú. Žárovice

Zápis - 18. zasedání Zastupitelstva Města Plumlov - 15.11.2021

Energolinka Olomouckého kraje - Pomoc odběratelům el. a plynu

Usnesení – 18. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova – 15.11.2021

Pozvánka – 18. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova -  15.11.2021

Upozornění Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje

Ohrožené prostory – VVP Březina – listopad 2021

Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova – 22.9.2021

Veřejná vyhláška-Magistrát Města Prostějov – oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Plumlov včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 8. - 9.10.2021

VAK svazku obcí Plumlov-Vícov-rozpočtové opatření č.2/2021

Usnesení – 17.zasedání Zastupitelstva Města Plumlova - 22.9.2021

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8.-9.10.2021)

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – 8.10.2021 – Žárovice

Ohrožené prostory-VVP Březina-září 2021

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí – volby do Parlamentu ČR (8.-9.10.2021)

Informace o počtu a sídle volebních okrsků – volby do Parlamentu ČR (8.-9.10.2021)

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise-volby do Parlamentu ČR (8.-9.10.2021)

VVP Březina – ohrožené prostory – srpen 2021

Zápis ze 16.zasedání Zastupitelstva Města Plumlova - 28.6.2021

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Plumlov – oznámení o vystavení aktualizovaného návrhu

Obecně závazná vyhláška Města Plumlov č.3/2021, o nočním klidu

Usnesení – 16. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova – 28.6.2021

VVP Březina-ohrožené prostory – červenec 2021

Upozornění provozovatele vodovodu – INSTA.CZ

Oznámení VAK svazku obcí Plumlov - Vícov - Přerušení dodávky pitné vody a pololetní odečty vodoměrů.

Zápis z 15.zasedání Zastupitelstva Města Plumlova - 24.5.2021

Sdělení o úpravě textu veřejné vyhlášky – Magistrát Města Prostějova – Oznámení řízení o Územním plánu Plumlov včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

Veřejná vyhláška - Magistrát Města Prostějov - Oznámení řízení o Územním plánu Plumlov včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

Veřejná vyhláška - Magistrát města Prostějova - Oznámení o řízení o rušení Regulačního plánu "Plumlov na Balkáně" a Změny č. 1 Regulačního plánu "Plumlov na Balkáně"

Veřejná vyhláška - Magistrát města Prostějova - Oznámení o řízení o rušení Regulačního plánu Plumlov U Boží muky

Usnesení – 15.zasedání Zastupitelstva Města Plumlova - 24. 5. 2021

Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – Plumlovská přehrada – Plumlov a Mostkovice

Oznámení VAK svazku obcí Plumlov - Vícov - hospodárné nakládání s pitnou vodou

Ohrožené prostory VVP Březina – květen 2021

Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Olomoucký kraj – daň z nemovitých věcí – 2021

Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova – 12.4.2021

Usnesení - 14. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova – 12.4.2021

Obecně závazná vyhláška Města Plumlov č.2/2021, o nočním klidu

Veřejná vyhláška – Finanční úřad v Prostějově - daň z nemovitých věcí – 2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v obci Soběsuky a Plumlov

Strategie rozvoje města 2021 - 2028 a akční plán 2021 - 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – křižovatka u Bidelce (6. 4. 2021 - 2. 5. 2021)

Ohrožené prostory VVP Březina – duben 2021

Návrh Závěrečného účtu VAKu svazku obcí Plumlov-Vícov za rok 2020

Návrh rozpočtu VAKu svazku obcí Plumlov-Vícov na rok 2021 + návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-2024

Zápis ze 13. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova - 15.3.2021

Usnesení – 13.zasedání Zastupitelstva Města Plumlova - 15.3.2021

Obecně závazná vyhláška Města Plumlov č.1/2021,  o místním poplatku za pobyt

Mobilní hospic Strom života

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – výzva – vlastníci - nedostatečně identifikované pozemky

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek-úprava provozu na pozemních komunikacích na Plumlovské přehradě v Mostkovicích a Plumlově

Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova – 15.3.2021

Oznámení VAK svazku obcí Plumlov - Vícov - změna úředních hodin

Ohrožené prostory VVP Březina-březen 2021

Informace ke sčítání osob, bytů a domů -2021

Příměstský tábor pro předškoláky a děti prvního stupně

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – Oznámení o návrhu na zrušení přírodní památky Pavlečkova skála

Záměr pronájmu pozemku p.č. 431/2 v k.ú. Plumlov a staveb na něm postavených – pláž U Valáška

Veřejná vyhláška-Magistrát Města Prostějova, odbor životního prostředí – Rozhodnutí-stavební povolení. ČOV a kanalizace Plumlov, Soběsuky, Žárovice a Hamry - III.etapa

Ohrožené prostory VVP Březina – únor 2021

Elektronická evidence vašich výsypů teď v novém kabátě

Oznámení VAK svazku obcí Plumlov - Vícov - úhrada vodného a stočného

Olomoucký kraj dočasně omezuje autobusovou dopravu

Zápis z 12.zasedání Zastupitelstva Města Plumlova - 16.12.2020

Dotace z rozpočtu Města Plumlov na rok 2021

Daň z nemovitých věcí 2021 – kontakty na finanční úřady v Olomouckém kraji.

Schválený rozpočet Města Plumlov na rok 2021