Sdělení o úpravě textu veřejné vyhlášky – Magistrát Města Prostějova – Oznámení řízení o Územním plánu Plumlov včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 04.06.2021

Sejmuto: 08.07.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Admin