Magistrát Města Prostějova, odbor životního prostředí – veřejná vyhláška – oznámení – zahájení řízení o prodloužení platnosti  - Hloučela, Hamry-posouzení stability koryta, návrh úprav a stabilizačních objektů

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
vv-ozp.pdf

Vyvěšeno: 03.01.2022

Sejmuto: 19.01.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Admin