Magistrát Města Prostějova-odbor životního prostředí--veřejná vyhláška-rozhodnutí-prodloužení platnosti stavebního povolení-Hloučela, Hamry-posouzení stability koryta, návrh úprav a stabilizačních objektů

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
mmpv-ozp-rozhodnuti-hloucela.pdf

Vyvěšeno: 01.03.2022

Sejmuto: 17.03.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Admin