Záměr prodeje části pozemku p.č. 452/12 v k.ú. Žárovice

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 15.08.2022

Sejmuto: 31.08.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Admin