Záměr prodeje pozemku p.č. 877/15 v k.ú. Žárovice

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 17.08.2022

Sejmuto: 02.09.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Admin