Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – elektronická dražba pozemků p.č. 1224/32, 1224/33, 1224/38 a 1224/39, vše v k.ú. Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 07.02.2023

Sejmuto: 03.03.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Admin