VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – návrh závěrečného účtu za rok 2022

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 02.03.2023

Sejmuto: 30.03.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Admin