Rozhodnutí, společné povolení, novostavba rodinného domu (1) na p.č. 214/724 v k.ú. Prostějovičky

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 02.06.2023

Sejmuto: 17.06.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Stavební odbor