Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek - k.ú. Soběsuky u Plumlova

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
202306210902.pdf

Vyvěšeno: 19.06.2023

Sejmuto: 19.07.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Admin