Státní pozemkový úřad – usnesení – prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – k.ú. Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 26.07.2023

Sejmuto: 14.08.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Admin