Záměr prodeje pozemku p.č. 759/20 a směny pozemku p.č. 759/7, oba v k.ú. Hamry

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 21.11.2023

Sejmuto: 07.12.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Admin