Záměr bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Soběsuky u Plumlova

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 21.11.2023

Sejmuto: 07.12.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Admin