Návrh Závěrečného účtu Města Plumlov za rok 2013

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Kompletní text návrhu Závěrečného účtu Města Plumlov za rok 2013 je k nahlédnutí v kanceláři podatelny Městského úřadu v Plumlově v provozní době úřadu. Závěrečný účet Města Plumlov bude projednáván na zasedání zastupitelstva města v červnu 2014 (18.6.2014)..


Vyvěšeno: 26.05.2014

Sejmuto: 16.06.2014

Zveřejnil (zodpovídá): Admin