Informace o záměru prodeje pozemku p.č. 1115 v k.ú. Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Město PLUMLOV

Rudé armády 302, 798 03 PLUMLOV

telefon: 582 393 385, 582 393 217                 e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

V Plumlově  30.1.2007

Město  Plumlov  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), § 39 odstavec 1,  ve znění pozdějších předpisů

 

v y h l a š u j e     z á m ě r

prodeje pozemku p.č. 1115 v k.ú. Plumlov o výměře 675 m2 (viz. příloha), který bude rozdělen na 2 samostatné pozemky.

Návrhy a připomínky k tomuto záměru je možno předložit na Městský úřad Plumlov  do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce Města Plumlova.

V Plumlově  30.1.2007

Vyvěšeno : 30.1.2007

Sňato:

     Adolf Sušeň

starosta Města Plumlov

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 30.01.2007

Sejmuto: 14.02.2007

Zveřejnil (zodpovídá): Admin