Informace o záměru prodeje části pozemku p.č. 1575 v k.ú. Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Město PLUMLOV

Rudé armády 302                   798 03 PLUMLOV

telefon: 582 393 385        e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

------------------------------------------------------------------------------------------

V Plumlově  14.5.2007

Město  Plumlov  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), § 39 odstavec 1,  ve znění pozdějších předpisů

 

v y h l a š u j e     z á m ě r

prodeje části pozemku p.č. 1575 — ostatní plocha o výměře cca 23 m2 – pozemku přiléhajícího k levé části domu ( při čelním pohledu ) Hlavní náměstí č.33  v  Plumlově (viz. plánek).

Návrhy a připomínky k tomuto záměru je možno předložit na Městský úřad Plumlov  do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce Města Plumlova.

V Plumlově  14.5.2007

Vyvěšeno : 14.5.2007

Sňato:

Adolf Sušeň

starosta Města Plumlov

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 14.05.2007

Sejmuto: 29.05.2007

Zveřejnil (zodpovídá): Admin