Informace o záměru prodeje pozemku p.č. 479/1 v k.ú. Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Město PLUMLOV

Rudé armády 302               798 03 PLUMLOV

telefon: 582 393 385  e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------

V Plumlově  2.1.2008

Město  Plumlov  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), § 39 odstavec 1,  ve znění pozdějších předpisů

 

v y h l a š u j e     z á m ě r

prodeje pozemku p.č. 479/1 – zahrada,  o výměře 103 m2 v k.ú. Plumlov ( viz příloha – geometrický plán).

Návrhy a připomínky k tomuto záměru je možno předložit na Městský úřad Plumlov  do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce Města Plumlova.

V Plumlově  2.1.2008

Vyvěšeno : 2.1.2008

Sňato:

Adolf Sušeň

starosta Města Plumlov

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 02.01.2008

Sejmuto: 18.01.2008

Zveřejnil (zodpovídá): Admin