Informace o záměru směny částí pozemků p.č. 528/1 a 508/2 v k.ú. Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Město PLUMLOV

Rudé armády 302                798 03 PLUMLOV

telefon: 582 393 385   e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------

V Plumlově  7.4.2008

Město  Plumlov  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), § 39 odstavec 1,  ve znění pozdějších předpisů

 

v y h l a š u j e     z á m ě r

směny části pozemku p.č. 528/1 (ostatní plocha) o výměře 13 m2 v k.ú. Plumlov za část pozemku p.č. 508/2 (trvalý travní porost) o výměře 13 m2 v k.ú. Plumlov ( viz. geometrický plán ).

Návrhy a připomínky k tomuto záměru je možno předložit na Městský úřad Plumlov  do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce Města Plumlova.

V Plumlově  7.4.2008

Vyvěšeno : 7.4.2008

Sňato:

Adolf Sušeň

starosta Města Plumlov

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 07.04.2008

Sejmuto: 22.04.2008

Zveřejnil (zodpovídá): Admin