Informace o záměru prodeje pozemku p.č. 1562/2 v k.ú. Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Město PLUMLOV

Rudé armády 302                798 03 PLUMLOV

telefon: 582 393 385   e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------

V Plumlově  15.5.2008

Město  Plumlov  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), § 39 odstavec 1,  ve znění pozdějších předpisů

 

v y h l a š u j e     z á m ě r

prodeje pozemku  p.č. 1562/2 – ostatní plocha  o výměře  54 m2 v k.ú. Plumlov, vzniklého oddělením z pozemku p.č. 1562 – předzahrádka naproti domu č.p. 139 – při cestě okolo „mlýna“ na Běliska (viz geometrický plán ) .

Návrhy a připomínky k tomuto záměru je možno předložit na Městský úřad Plumlov  do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce Města Plumlova.

Vyvěšeno : 16.5.2008

Sňato:

Adolf Sušeň

starosta Města Plumlov

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 16.05.2008

Sejmuto: 02.06.2008

Zveřejnil (zodpovídá): Admin