Informace o záměru pronájmu části pozemku p.č. 974 v k.ú. Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Město PLUMLOV

Rudé armády 302                798 03 PLUMLOV

telefon: 582 393 385             e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------

V Plumlově  14.7. 2008

Město  Plumlov  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), § 39 odstavec 1,  ve znění pozdějších předpisů

 

v y h l a š u j e     z á m ě r

pronájmu části pozemku p.č. 974 – ostatní plocha cca o velikosti 50 m2 v k.ú. Plumlov – svah pod vysokým zámkem  za účelem zřízení nástupního stanoviště lanové dráhy.

Návrhy a připomínky k tomuto záměru je možno předložit na Městský úřad Plumlov  do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce Města Plumlova.

Vyvěšeno : 14.7. 2008

Sňato:

Adolf Sušeň

starosta Města Plumlov

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 14.07.2008

Sejmuto: 29.07.2008

Zveřejnil (zodpovídá): Admin