Záměr směny pozemků v k.ú. Žárovice

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

směna pozemků p.č. 456/6, 456/9 a p.č. 456/10, vše v k.ú. Žárovice z vlastnictví města za pozemek p.č. 449/1 v k.ú. Žárovice ve vlastnictví soukromé osoby


Vyvěšeno: 02.06.2011

Sejmuto: 21.06.2011

Zveřejnil (zodpovídá): Admin