Projekt - dokončení revitalizace centra Města Plumlova

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Předkládáme Vám, občanům Plumlova, Soběsuk, Žárovic a Hamer,  k diskusi návrh na revitalizaci centra města - Hlavního náměstí a parku.

Vaše připomínky směřujte na vedení města resp. Městský úřad v Plumlově.  Obracejte se s nimi na nás, prosím, nejpozději do 20.7.2013.


Vyvěšeno: 08.07.2013

Sejmuto: 08.07.2013

Zveřejnil (zodpovídá): Admin