Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1273/1 v k.ú. Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 21.07.2014

Sejmuto: 06.08.2014

Zveřejnil (zodpovídá): Admin