Záměr pronájmu částí pozemků - zařízení staveniště - vodovod a kanalizace Soběsuky, Žárovice a Hamry

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 22.08.2014

Sejmuto: 20.06.2014

Zveřejnil (zodpovídá): Admin