Záměr pronájmu části pozemku p.č 51/1 v k.ú. Hamry

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 10.08.2015

Sejmuto: 17.04.2015

Zveřejnil (zodpovídá): Admin