Záměr pronájmu části pozemku p.č 877/3 v k.ú. Žárovice

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 10.08.2015

Sejmuto: 09.04.2015

Zveřejnil (zodpovídá): Admin