Záměr prodeje pozemku p.č. st.40/3 v k.ú. Soběsuky u Plumlova

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 06.03.2017

Sejmuto: 22.03.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Admin