Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2154 v k.ú. Žárovice

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 29.03.2018

Sejmuto: 16.04.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Admin