Záměr prodeje pozemků p.č. 877/13 a 877/14, oba v k.ú. Žárovice

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 08.07.2019

Sejmuto: 24.07.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Admin