Usnesení - 19. zasedání zastupitelstvo 7.4.2010

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Usnesení - 19. zasedání zastupitelstvo 7.4.2010

USNESENÍ

  1. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova ze dne 7.4.2010

 

 

Zastupitelstvo města schválilo:

-          účast p. Mgr. Ing. J. Cingroše a p. J. Sigmunda na 19. zasedání zastupitelstva,

-          složení návrhové komise, ověřovatele zápisu a zapisovatele.

 

 

Zastupitelstvo města neschválilo:

-          doplnění programu 19.zasedání Zastupitelstva Města Plumlova o projednání návrhu kupní smlouvy na odkoupení pozemku p.č. 32/2 v k.ú. Hamry od Pozemkového fondu  ČR,

-         navržený program 19. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova.

    Petr Piňos                                                                         Adolf Sušeň

člen rady města                                                                   starosta města

V Plumlově 7.4.2010

Vyvěšeno: 8.4.2010

Sňato:

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 08.04.2010

Sejmuto: 08.05.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin