Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde v termínu od 11. 10. 2021 do 21. 10. 2021 k částečné a úplné uzavírce na silnici III/37349 a místních komunikací v obci Vícov.
Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780432, 780433, 780434 dopravce ARRIVA Morava a. s.

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseku:

Etapa 1: 11. 10. 2021 – 15. 10. 2021 částečná uzavírka III/37349 ve Vícově směr Plumlov – mimo BUS
Etapa 2: 11. 10. 2021 – 18. 10. 2021
 částečná uzavírka III/37349 ve Vícově směr Ptení – mimo BUS
Etapa 3: 18. 10. 2021 – 21. 10. 2021
úplná uzavírka III/37349 ve Vícově směr Ptení – včetně BUS

Bližší informace o uzavírce včetně popisu změn ve vedení autobusové dopravy naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/castecna-a-uplna-uzavirka-silnice-iii-37349-v-obci-vicov/.