OZNÁMENÍ
VAK svazku obcí Plumlov -Vícov

Oznamujeme našim odběratelům, že z důvodu údržbových a servisních prací na vodovodní přípojce v ul. Balkán u č.p. 351, bude v pátek 2.6.2023 krátkodobě přerušena dodávka pitné vody v ul. Balkán a v lokalitě Za klášterem a to v době od 11:00 do 13:00 hodin. Po výměně navrtávacího pasu vodovodní přípojky bude obnovena dodávka pitné vody v zájmové lokalitě v plném rozsahu. Při odkalení může dojít ke krátkodobému zhoršení jakosti pitné
vody zákalem.

Za vzniklé komplikace se vám velice omlouváme.

OZNÁMENÍ
VAK svazku obcí Plumlov -Vícov
Vzhledem k začínajícímu teplému a suchému období žádáme naše odběratele o maximální hospodaření s pitnou vodou !
Upozorňujeme rovněž naše odběratele, že všechny nadlimitní odběry pitné vody je nutné předem konzultovat a odsouhlasit s odpovědným zástupcem provozovatele !

OZNÁMENÍ
VAK svazku obcí Plumlov -Vícov
Oznamujeme našim odběratelům, že z důvodu údržbových a servisních prací na vodovodní přípojce v ul. Balkán u č.p. 355, bude v pondělí 22.5.2023 krátkodobě přerušena dodávka pitné vody v ul. Balkán a v lokalitě Za klášterem a to v době od 8:00 do 11:00 hodin. Po výměně navrtávacího pasu vodovodní přípojky bude obnovena dodávka pitné vody v zájmové lokalitě v plném rozsahu. Při odkalení může dojít ke krátkodobému zhoršení jakosti pitné vody zákalem.
Za vzniklé komplikace se vám velice omlouváme.

 

OZNÁMENÍ
VAK svazku obcí Plumlov -Vícov
Oznamujeme našim odběratelům, že z důvodu krátkodobého zhoršení jakosti pitné vody z VZ Pohodlí provedl VAK s.o. Plumlov-Vícov odstávku zásobování města Plumlova pitnou vodou z tohoto zdroje. V návaznosti na zajištění plynulého zásobování Plumlova pitnou vodou byl posílen odběr vody z VZ Kněží hora.
V případě krátkodobého zhoršení jakosti pitné vody v potrubí zákalem, provede provozovatel vodovodu neprodlené odkalení. V případě zjištění krátkodobého zhoršení jakosti pitné vody žádáme odběratele, aby nás neprodleně informovali na tel. č. 777 786 700.
Za vzniklé komplikace se vám velice omlouváme.

Provozovatel vodovodu provede ve dnech 18. a 19.4.2023 plošné odkalení vodovodních řadů v Plumlově.
Při odkalení může dojít k náhlému krátkodobému zhoršení jakosti pitné vody zákalem.
Za vzniklé komplikace se vám velice omlouváme.

OZNÁMENÍ
VAK svazku obcí Plumlov -Vícov
Oznamujeme našim odběratelům, že z důvodu údržbových a servisních prací na vodovodní přípojce v ul. Balkán u č.p . 450, bude ve čtvrtek 27.4.2023 krátkodobě přerušena dodávka pitné vody v ul. Balkán a v lokalitě Za klášterem a to v době od 8:00 do 11:00 hodin. Po výměně navrtávacího pasu vodovodní přípojky bude obnovena dodávka pitné vody v zájmové lokalitě v plném rozsahu. Při odkalení může dojít ke krátkodobému zhoršení jakosti pitné vody zákalem.
Za vzniklé komplikace se vám velice omlouváme.