Sběrný dvůr

Sběrný dvůr v Plumlově bude otevřen do konce roku 2023 v sobotu 18.11.2023, 2.12.2023 a 16.12.2023, vždy v čase od 8.00 do 12.00 hodin.

pdfSběrný dvůr 2023.pdf46.2 KB

Adresa:
Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace
Cvrčelka 631
798 03 Plumlov


Komunitní kompostárna

Komunitní kompostárna v areálu ZD Plumlov je otevřena do konce měsíce listopadu 2023 každou středu v době od 14.00 do 17.00 hodin a každou sobotu v době od 8.00 do 12.00 hodin. V měsících prosinec 2023 a leden+únor 2024 bude kompostárna uzavřena.

Adresa:
Komunitní kompostárna v areálu ZD
Boskovická
798 03 Plumlov

Informace pro občany: je umožněno ukládat kovový odpad (plechovky a konzervy) do žlutých popelnic (v domácnostech) kontejnerů na plasty.


Termíny svozu komunálního odpadu

Plumlov termíny svozů 2023.pdf f1252

pdfPlumlov - termíny - svozů - 2023.pdf100.01 KB