Volby

Záměry města

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.11.2023 07.12.2023 Záměr prodeje pozemku p.č. 759/20 a směny pozemku p.č. 759/7, oba v k.ú. Hamry
Admin
21.11.2023 07.12.2023 Záměr bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Soběsuky u Plumlova
Admin

Stavební odbor

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.11.2023 01.12.2023 Oznámení o uzavření VPS AGROP NOVA, Plumlov
Stavební odbor

Různé

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.11.2023 31.12.2023 Mikroregion Plumlovsko – návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025-2027
Admin
17.10.2023 31.12.2023 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – rozpočtové opatření č.5/2023
Admin
14.09.2023 31.12.2023 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – rozpočtové opatření č.4/2023
Admin
07.09.2023 01.01.2024 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – seznam pozemků s nedostatečně identifikovanými vlastníky
Admin
17.08.2023 31.12.2023 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov - rozpočtové opatření č.3/2023
Admin
14.06.2023 31.12.2023 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov- rozpočtové opatření č.2/2023
Admin
17.05.2023 31.12.2023 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – rozpočtové opatření č.1/2023
Admin
16.05.2023 17.05.2029 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - PB SCOM
Stavební odbor
31.03.2023 30.04.2024 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – schválený rozpočet na rok 2023
Admin
31.03.2023 31.12.2026 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky ‪2024-2026‬
Admin
31.03.2023 30.04.2024 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – schválený závěrečný účet za rok 2022
Admin
23.01.2023 23.01.2029 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění , Spzn: 2260/2022
Stavební odbor
23.01.2023 23.01.2029 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění , Spzn: 2259/2022
Stavební odbor
23.01.2023 31.12.2026 Mikroregion Plumlovsko – oznámení o zveřejnění dokumentů
Admin
23.01.2023 23.01.2029 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Spzn: 2558/2022
Stavební odbor
20.12.2022 31.12.2023 Mikroregion Plumlovsko – schválený rozpočet na rok 2023
Admin
06.08.2022 08.08.2028 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - PB SCOM II
Stavební odbor
04.07.2022 05.07.2028 Poskytnutí informací dle zákona č.106/1996  Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – Jaroš-Fojtíková, advokátní kancelář, Praha
Admin
28.04.2022 28.04.2027 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - PB SCOM
Stavební odbor
19.01.2022 - Veřejná vyhláška - Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Admin

Rozpočet

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.11.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.11/2023
Admin
31.10.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.10/2023
Admin
26.09.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.9/2023
Admin
06.09.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.8/2023
Admin
11.07.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.7/2023
Admin
28.06.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.6/2023
Admin
21.05.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.5/2023
Admin
25.04.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.4/2023
Admin
29.03.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.3/2023
Admin
17.03.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.2/2023
Admin
28.02.2023 28.12.2023 Změna rozpisu rozpočtu Města Plumlov č.1/2023
Admin
25.01.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.1/2023
Admin
30.12.2022 02.01.2026 Klubové zařízení Plumlov, p.o. – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025
Admin
30.12.2022 02.01.2024 Klubové zařízení Plumlov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2023
Admin
30.12.2022 02.01.2026 Domov pro seniory Soběsuky, p.o. – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025
Admin
30.12.2022 02.01.2024 Domov pro seniory Soběsuky, p.o. – schválený rozpočet na rok 2023
Admin
30.12.2022 02.01.2026 Základní umělecká škola Plumlov, p.o. – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025
Admin
30.12.2022 02.01.2024 Základní umělecká škola Plumlov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2023
Admin
30.12.2022 02.01.2026 Mateřská škola Plumlov, p.o. – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025
Admin
30.12.2022 02.01.2024 Mateřská škola Plumlov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2023
Admin
30.12.2022 02.01.2026 Základní škola Plumlov, okres Prostějov, p.o. – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025
Admin
30.12.2022 02.01.2024 Základní škola Plumlov, okres Prostějov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2023
Admin
13.12.2022 31.12.2025 Město Plumlov – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-5
Admin
13.12.2022 31.12.2023 Město Plumlov – schválený rozpočet – 2023
Admin

Ekonomika města

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
28.06.2023 01.07.2024 Závěrečný účet Města Plumlov za rok 2022 – schváleno 26.6.2023
Admin
05.04.2023 30.06.2026 Smlouva o poskytnutí dotace – Sportovní DH Plumlov, z.s. - 2023
Admin
05.04.2023 30.06.2026 Smlouva o poskytnutí dotace - SH-ČMS SDH Soběsuky - 2023
Admin
05.04.2023 30.06.2026 Smlouva o poskytnutí dotace – TJ SOKOL Plumlov, z.s. - 2023
Admin
05.04.2023 30.06.2026 Smlouva o poskytnutí dotace – Povodí Moravy, s.p. – 2023
Admin
14.03.2023 15.03.2026 Dodatek č.1 Smlouvy o návratné finanční výpomoci – Mateřská škola Plumlov, p.o.
Admin
13.12.2022 31.12.2025 Smlouva o návratné finanční výpomoci – Mateřská škola Plumlov, p.o. – 2022
Admin
13.12.2022 31.12.2025 Smlouva o návratné finanční výpomoci – Základní škola Plumlov, okres Prostějov, p.o. – 2022
Admin
21.04.2022 30.06.2025 Smlouva o poskytnutí dotace – Povodí Moravy, s.p. - 2022
Admin
04.04.2022 30.06.2025 Smlouva o poskytnutí dotace – Sportovní DH Plumlov, z.s. - 2022
Admin
04.04.2022 30.06.2025 Smlouva o poskytnutí dotace – SH-ČMS – SDH Soběsuky - 2022
Admin
16.03.2022 30.06.2025 Smlouva o poskytnutí dotace – TJ SOKOL Plumlov, z.s. - 2022
Admin
15.04.2021 30.06.2024 Smlouva o poskytnutí dotace – SH ČMS – SDH Soběsuky - 2021
Admin
15.04.2021 30.06.2024 Smlouva o poskytnutí dotace – Povodí Moravy, s.p. - 2021
Admin
15.04.2021 30.06.2024 Smlouva o poskytnutí dotace – TJ SOKOL Plumlov, z.s. – 2021
Admin
03.04.2020 30.06.2024 Smlouva o poskytnutí dotace - Povodí Moravy, s.p. - 2020
Admin