Záměry města

Záměry města

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.11.2023 07.12.2023 Záměr prodeje pozemku p.č. 759/20 a směny pozemku p.č. 759/7, oba v k.ú. Hamry
Admin
21.11.2023 07.12.2023 Záměr bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Soběsuky u Plumlova
Admin

Různé

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.11.2023 31.12.2023 Mikroregion Plumlovsko – návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025-2027
Admin
17.10.2023 31.12.2023 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – rozpočtové opatření č.5/2023
Admin
14.09.2023 31.12.2023 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – rozpočtové opatření č.4/2023
Admin
07.09.2023 01.01.2024 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – seznam pozemků s nedostatečně identifikovanými vlastníky
Admin
17.08.2023 31.12.2023 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov - rozpočtové opatření č.3/2023
Admin
14.06.2023 31.12.2023 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov- rozpočtové opatření č.2/2023
Admin
17.05.2023 31.12.2023 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – rozpočtové opatření č.1/2023
Admin
16.05.2023 17.05.2029 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - PB SCOM
Stavební odbor
31.03.2023 30.04.2024 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – schválený rozpočet na rok 2023
Admin
31.03.2023 31.12.2026 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky ‪2024-2026‬
Admin
31.03.2023 30.04.2024 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – schválený závěrečný účet za rok 2022
Admin
23.01.2023 23.01.2029 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění , Spzn: 2260/2022
Stavební odbor
23.01.2023 23.01.2029 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění , Spzn: 2259/2022
Stavební odbor
23.01.2023 31.12.2026 Mikroregion Plumlovsko – oznámení o zveřejnění dokumentů
Admin
23.01.2023 23.01.2029 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Spzn: 2558/2022
Stavební odbor
20.12.2022 31.12.2023 Mikroregion Plumlovsko – schválený rozpočet na rok 2023
Admin
06.08.2022 08.08.2028 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - PB SCOM II
Stavební odbor
04.07.2022 05.07.2028 Poskytnutí informací dle zákona č.106/1996  Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – Jaroš-Fojtíková, advokátní kancelář, Praha
Admin
28.04.2022 28.04.2027 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - PB SCOM
Stavební odbor
19.01.2022 - Veřejná vyhláška - Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Admin

Rozpočet

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.12.2023 20.12.2023 Návrh rozpočtu Města Plumlov na rok 2024
Admin
01.12.2023 20.12.2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Plumlov na roky 2025-2026
Admin
01.12.2023 31.12.2023 Návrh rozpočtu Základní školy Plumlov, okres Prostějov , p.o. na rok 2024
Admin
01.12.2023 31.12.2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Plumlov, okres Prostějov , p.o. na roky 2025-2026
Admin
01.12.2023 31.12.2023 Návrh rozpočtu Mateřské školy Plumlov, p.o. na rok 2024
Admin
01.12.2023 31.12.2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Plumlov, p.o. na roky 2025-2026
Admin
01.12.2023 31.12.2023 Návrh rozpočtu Základní umělecké školy Plumlov, p.o. na rok 2024
Admin
01.12.2023 31.12.2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní umělecké školy Plumlov, p.o. na roky 2025-2026
Admin
01.12.2023 31.12.2023 Návrh rozpočtu Domova pro seniory Soběsuky, p.o. na rok 2024
Admin
01.12.2023 31.12.2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Domova pro seniory Soběsuky, p.o. na roky 2025-2026
Admin
01.12.2023 31.12.2023 Návrh rozpočtu Klubového zařízení Plumlov, p.o. na rok 2024
Admin
01.12.2023 31.12.2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Klubového zařízení Plumlov, p.o. na roky 2025-2026
Admin
16.11.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.11/2023
Admin
31.10.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.10/2023
Admin
26.09.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.9/2023
Admin
06.09.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.8/2023
Admin
11.07.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.7/2023
Admin
28.06.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.6/2023
Admin
21.05.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.5/2023
Admin
25.04.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.4/2023
Admin
29.03.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.3/2023
Admin
17.03.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.2/2023
Admin
28.02.2023 28.12.2023 Změna rozpisu rozpočtu Města Plumlov č.1/2023
Admin
25.01.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.1/2023
Admin
30.12.2022 02.01.2026 Klubové zařízení Plumlov, p.o. – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025
Admin
30.12.2022 02.01.2024 Klubové zařízení Plumlov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2023
Admin
30.12.2022 02.01.2026 Domov pro seniory Soběsuky, p.o. – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025
Admin
30.12.2022 02.01.2024 Domov pro seniory Soběsuky, p.o. – schválený rozpočet na rok 2023
Admin
30.12.2022 02.01.2026 Základní umělecká škola Plumlov, p.o. – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025
Admin
30.12.2022 02.01.2024 Základní umělecká škola Plumlov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2023
Admin
30.12.2022 02.01.2026 Mateřská škola Plumlov, p.o. – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025
Admin
30.12.2022 02.01.2024 Mateřská škola Plumlov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2023
Admin
30.12.2022 02.01.2026 Základní škola Plumlov, okres Prostějov, p.o. – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025
Admin
30.12.2022 02.01.2024 Základní škola Plumlov, okres Prostějov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2023
Admin
13.12.2022 31.12.2025 Město Plumlov – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-5
Admin
13.12.2022 31.12.2023 Město Plumlov – schválený rozpočet – 2023
Admin

Ekonomika města

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.11.2023 21.11.2026 Dodatek č.2 Smlouvy o návratné finanční výpomoci – Mateřská škola Plumlov, p.o.
Admin
27.06.2023 01.07.2024 Závěrečný účet Města Plumlov za rok 2022 – schváleno 26.6.2023
Admin
05.04.2023 30.06.2026 Smlouva o poskytnutí dotace – Sportovní DH Plumlov, z.s. - 2023
Admin
05.04.2023 30.06.2026 Smlouva o poskytnutí dotace - SH-ČMS SDH Soběsuky - 2023
Admin
05.04.2023 30.06.2026 Smlouva o poskytnutí dotace – TJ SOKOL Plumlov, z.s. - 2023
Admin
05.04.2023 30.06.2026 Smlouva o poskytnutí dotace – Povodí Moravy, s.p. – 2023
Admin
14.03.2023 15.03.2026 Dodatek č.1 Smlouvy o návratné finanční výpomoci – Mateřská škola Plumlov, p.o.
Admin
13.12.2022 31.12.2025 Smlouva o návratné finanční výpomoci – Mateřská škola Plumlov, p.o. – 2022
Admin
13.12.2022 31.12.2025 Smlouva o návratné finanční výpomoci – Základní škola Plumlov, okres Prostějov, p.o. – 2022
Admin
21.04.2022 30.06.2025 Smlouva o poskytnutí dotace – Povodí Moravy, s.p. - 2022
Admin
04.04.2022 30.06.2025 Smlouva o poskytnutí dotace – Sportovní DH Plumlov, z.s. - 2022
Admin
04.04.2022 30.06.2025 Smlouva o poskytnutí dotace – SH-ČMS – SDH Soběsuky - 2022
Admin
16.03.2022 30.06.2025 Smlouva o poskytnutí dotace – TJ SOKOL Plumlov, z.s. - 2022
Admin
15.04.2021 30.06.2024 Smlouva o poskytnutí dotace – SH ČMS – SDH Soběsuky - 2021
Admin
15.04.2021 30.06.2024 Smlouva o poskytnutí dotace – Povodí Moravy, s.p. - 2021
Admin
15.04.2021 30.06.2024 Smlouva o poskytnutí dotace – TJ SOKOL Plumlov, z.s. – 2021
Admin
03.04.2020 30.06.2024 Smlouva o poskytnutí dotace - Povodí Moravy, s.p. - 2020
Admin
27.11.2018 31.12.2026 Město Plumlov - oznámení o zveřejnění dokumentů
Admin