Jančíková

Milí spoluobčané,

zdravím vás na prahu jara a dovoluji si sdělit několik informací k aktuálnímu dění. Jak již všichni z médií víme, na Ukrajině řádí válka a naše země hledá způsoby, jak pomoci. Starostové měst a obcí jsou informováni prostřednictvím krizových štábů, které způsoby pomoci koordinují.

Město Plumlov se zapojilo do humanitární sbírky prostřednictvím Národní sítě Místních akčních skupin České republiky a materiální sbírka bude zaslána přímo na slovensko-ukrajinskou hranici, kde se nachází velké množství uprchlíků, převážně žen a dětí. Jedná se tedy o konkrétní pomoc
konkrétním lidem. Humanitární vybavení, dle přiloženého letáku, vybíráme na Městském úřadě v Plumlově. První odvoz humanitárního vybavení na slovensko-ukrajinskou hranici proběhne v pátek 4.března ve 13hodin.

Případnou finanční pomoc, dle doporučení Krajského úřadu Olomouckého kraje, směřujte přes ověřené organizace jako je Český červený kříž, Charita, Člověk v tísni a podobně.

Ráda bych vás také v krátkosti informovala o dění v Plumlově.

V prvním březnovém týdnu začne stavební firma s druhou etapou rekonstrukce veřejného prostranství před školou a zdravotním střediskem. Tato stavba se neobejde bez některých nutných omezení, která budou v různé podobě trvat cca 3 měsíce. Moc prosím o jejich dodržování a o trpělivost. Pokud nám vyjde dotace z ministerstva pro místní rozvoj, pustili bychom se v letních měsících do rekonstrukce navazující Wolkerovy ulice. 

Již od podzimu probíhá výstavba kanalizace v Hamrách. Od 1. dubna budou Hamry zcela uzavřeny a průjezd bude možný jen místním obyvatelům k jejich nemovitostem. Obslužnost autobusy bude zajištěna v obou směrech vždy na točnu. Tato omezení budou zase v různých nuancích trvat do 31.10.2022. Moc prosím vás, občany Hamer, o trpělivost. Velice si vážím doposud skvělé spolupráce a vašeho pochopení. Myslím, že všechny vyvstalé nesrovnalosti a potíže byly vyřešeny k vaší spokojenosti a že budeme se stavební firmou i nadále dobře spolupracovat.

Do snad již necovidového jakžtakž normálu se nám vrací kultura a společenské akce. V neděli 20.března pořádáme v kulturním domě v Žárovicích karneval pro děti a následně poté v sobotu 2. dubna bychom na plumlovském zámku přivítali jaro a vynesli s dětmi zimu v podobě smrtky do Podhradského rybníka. Také bychom rádi po dvouleté covidové odmlce obnovili setkávání seniorů. Velikonoční setkání seniorů se uskuteční ve středu 6. dubna v zasedací místnosti městského úřadu.

O jednotlivých akcích vás budeme ještě podrobně informovat.

Ráda zakončuji svoje články nějakým citátem moudrých lidí a pro dnešní závěrečné slovo jsem vybrala moudro francouzské filmové herečky Juliette Binoche „Silný není ten, kdo dokáže pouhým pohledem složit někoho na lopatky, ale ten, kdo pouhým úsměvem někoho postaví na nohy.“

Moc vám všem přeji, abyste po vzoru Juliette byli silní a potkávali ve svém okolí jen samé silné lidi.

Vaše starostka
Gabriela Jančíková
Tel. 774 302 162