Jančíková

Milí spoluobčané,

dovolte mi, abych hned na začátku svého článku vzpomněla na událost, která se stala před nedávnem na jihu Moravy, kdy tornádo poničilo části několika vesnic. O tornádech jsme myslím všichni někdy slyšeli, ale vždy to bylo někde hodně daleko od nás. Tato tragédie mě hluboce zasáhla a byla umocněna tím, že v jedné z poničených obcí mám známé. I město Plumlov se zapojilo do veřejné sbírky a poslalo postiženým finanční dar. Možná bych na tomto místě mohla svoje psaní ukončit, protože naše starosti jsou malicherné ve srovnání se starostmi těch, kteří přišli o střechu nad hlavou, ale velké poděkování patří vám všem, kteří jste se jakkoli zapojili do veřejné sbírky, ať už formou finanční či materiální.

Ale vraťme se k dění v naši obci. Začátkem léta vždy býváme v očekávání výsledků podaných žádostí o dotace. Jak jsem již v minulosti psala, dotace jsou důležitou složkou městského rozpočtu, a proto každý rok podáváme spoustu žádostí. Jak už tomu bývá, na některých dotačních titulech jsme uspěli a pro ty neúspěšné budeme hledat jiný zdroj peněz nebo je pokládat znovu v příštím roce. V každém případě si v letošním roce nemůžeme stěžovat, protože mimo rekonstrukce WC dívky v základní škole a rekonstrukce vozovky ve Wolkrově ulici jsme, alespoň částečně, uspěli úplně všude. Pro oba tyto neúspěšné projekty budeme hledat jiné finanční možnosti.

Ke konci se nám pomalu chýlí stavba cyklostezky, na kterou jsme z mimořádné dotace olomouckého kraje získali 2,5 milionu korun a dalších 500 tisíc od města Prostějova. V současné chvíli na cyklostezce stavební firma dokončuje most. A u mostu se ještě chvíli pozastavím. Často se mě ptáte, proč na cyklostezku stavíme most jako pro vlak, když bude jen pro cyklisty a pro pěší? Stojí to mnoho peněz a realizace je zbytečně zdlouhavá. Ano, musím s vámi souhlasit, i já si myslím, že by pro potřeby cyklistů a chodců stačila dřevěná lávka, ale bohužel stavíme na pozemcích Povodí Moravy a musíme respektovat jejich požadavek – stoletá voda plus půl metru, nosnost na pojezd techniky Povodí Moravy atd. Dokonce ani nabídka toho, že v případě velké vody město tuto menší dřevěnou lávku na vlastní náklady strhne a znovu postaví (vzhledem k současné ceně mostu by to bylo jistě výhodnější) nebyla akceptována. Přes všechna tato úskalí bude cyklostezka v brzké době dokončena. No a o tom, proč nevede cyklostezka po druhém břehu přehrady se asi nemusím dlouze rozepisovat. ...cesta pod Zlechovem patří soukromému majiteli, který tam žádnou cyklostezku nechce. Je majitelem cesty, která patří k lesu a on ji chce využívat pro těžbu dřeva.

Další stavební akcí, kterou jsme dokončili a ze které mám obrovskou radost, je chodník kolem Bidelce směrem na hřbitov. Moc jsem se bála požadavku dopravního inspektorátu na ostrůvek v rušné křižovatce, ale myslím, že jsme si na něj velmi rychle zvykli. Není asi úplně nejkomfortnější pro řidiče nákladních aut, ale my musíme chránit chodce. Už když já jsem byla dítě, byla tato křižovatka nejnebezpečnějším místem v Plumlově, a to přesto, že byl před čtyřiceti roky zcela jiný provoz na silnicích. Jsem moc ráda, že nyní se i děti z Lesnické či Vinohrádků dostanou do školy bezpečně. Tato akce byla z velké části dotovaná z dotace SFDI a příspěvkem Olomouckého kraje.

V loňském roce jsme postavili chodník v Soběsukách a další, navazující etapou, je chodník do Žárovic, Zde aktuálně řešíme projekt.

Další chodník, který se opraví během letních prázdnin, je chodník před vstupem do zdravotního střediska. Moc se omlouvám za komplikace, které tato stavba způsobuje pacientům, zákazníkům lékárny a obyvatelům bytů nad střediskem, ale nelze provést opravu bez toho, že tu bude nějakou dobu staveniště. Krom chodníku vznikne před střediskem záliv pro auta a já věřím, že se alespoň částečně vyřeší každodenní ranní zmatek před základní školou. Na tento projekt jsme získali finance z evropských dotací MAS a čekáme na vyhodnocení další žádosti, která by nám měla pokrýt zbytek revitalizace chodníku kolem školy a zdravotního střediska s bezpečným přechodem do MŠ Na stráži a s vybudováním nových parkovacích míst.

Již tradičně, vždy o prázdninách, probíhají stavební úpravy v základní škole. Jak jsem již psala, letos jsme bohužel neuspěli s projektem na rekonstrukci WC dívky, což mě moc mrzí, neb si pamatuji, jak už za nás záchodky ve škole vypadaly. Nicméně budeme se snažit získat jiné zdroje. V letošním roce budujeme novou učebnu pro první třídu, nové oddělení školní družiny a spisovnu.

Také mateřská školka o prázdninách buduje a zvelebuje svoje budovy.

Z dotací MASky se nám podařilo získat peníze na opravu sociálního zařízení v budově osadního výboru Hamry. Opravovat budeme letos v zimě. Ministerstvo kultury nám podpořilo opravu sochy svatého Floriána na plumlovském náměstí a MMR nám přiznalo dotaci na vybudování dětského hřiště v kempu Žralok.

Olomoucký kraj nám podpořil projekt na vybudování kanalizace na Běliskách, takže v průběhu podzimu budeme realizovat. Po dokončení této stavební akce budou kompletně odkanalizovaná Běliska s kempem Žralok.

Co se týče plumlovského zámku, letos dokončíme opravu bašty a v příštím roce se vrhneme na vstupní portál. I zde jsme získali příspěvky jak z ministerstva kultury, tak z dotace Olomouckého kraje.

Pochopitelně pracujeme se skutečností, že se zámek Plumlov, po dlouholetém úsilí, dostal na indikativní seznam Národních kulturních památek a hledáme vhodný dotační titul.

Aktuálně řešíme studii a následnou žádost o dotaci z programu EFEKT na rekonstrukci veřejného osvětlení v celém Plumlově i jeho místních částech. Veřejné osvětlení je bohužel v havarijním stavu a bude vyžadovat kompletní rekonstrukci.

V Žárovicích bude v letošním roce E-ON realizovat přeložku nízkého napětí vzdušného vedení do země a výstavbu nové trafostanice a firma Cetin vysokorychlostní internet. Rádi bychom během léta opravili prostranství a chodníky u Kulturního domu.

V září a říjnu budeme realizovat v Žárovicích a Hamrech výsadbu lokálních biokoridorů, které vzešly z pozemkových úprav. Tuto akci bude provádět firma H-REKULTIVACE, a.s. za cca 1.5 milionů a bude dotována z dotačního programu OPŽP

Během léta též proběhnou drobnější opravy komunikací.

Bezesporu největší investiční akcí částí letošního a poloviny příštího roku bude výstavba kanalizace v místní části Hamry. Výběrové řízení na tuto stavbu vyhrála firma Quantum a.s. Vyškov. Vysoutěžená cena je bez mála 30 milionů bez DPH. Dotace činí cca 21 milionů korun.

Milí Hameráci, já moc dobře vím, jak dlouho jste na tuto stavbu čekali a jak velká to bude pomoc životnímu prostředí a mám obrovskou radost, že se nám podařilo vytvořit projekt a získat peníze. Nebude to stavba jednoduchá a bude vyžadovat některá omezení (např. v dopravě), moc vás prosím o trpělivost a shovívavost. Začátkem září proběhne u vás, v budově osadního výboru Hamry, koordinační schůzka s projektantem a stavbyvedoucím z realizační firmy, který potom bude každý den na stavbě a na kterého se budete moci obracet s dotazy. O termínu schůzky budete řádně informováni. Vzápětí, po položení kanalizačního vedení, bude firma Cetin vkládat do země vysokorychlostní internet a poté E-On elektrické vedení a město veřejné osvětlení.

Již více než rok žijeme v různých restrikcích a covidových omezeních, která se dotýkají každého z nás.

Často slýchám obavu z toho, jaké tato covidová doba bude mít následky a jak dlouho s nimi budeme vyrovnávat nejen my, ale i příští generace.

Děti se téměř po roce, alespoň na chvíli, vrátily do školních lavic, v základní umělecké škole mohly proběhnou besídky a představení a mateřská i základní škola se mohly důstojně, v prostorách plumlovského zámku rozloučit se svými absolventy. Toto všechno bylo příjemným osvěžením našich, covidovou dobou, skleslých duší. Moc bych si přála, aby to, co nás čeká byl už jen návrat k lepším časům. Nedávno jsem četla krásný citát: „ Zapomeň na těžké chvíle, ale nikdy nezapomeň na to, co Tě naučily…buď takovým člověkem, jakého bys sám rád potkal.“

Milí spoluobčané, přeji Vám krásné letní dny plné slunce. A pokud vás něco trápí, v čem vám můžeme pomoct, dejte nám o tom vědět.

Vaše starostka

Gabriela Jančíková

Tel. 774 302 162