starostkaDrazí spoluobčané, Začaly nám prázdniny…. Deváťáci se slavnostně rozloučili s plumlovskou školou a vydali se do světa na zkušenou. Předškoláčci byli pasováni na školáky a po prázdninách zasednou do školních lavic. A dětičky radostně odhodily školní brašny a vrhly se do víru léta odpočinout si od školních povinností, a protože i já mám doma školou povinné děti, mohla jsem si tuto začátkoprázdninovou radost opět užít. Na prázdniny se těšily nejen děti, ale také učitelé. Ráda bych na tomto místě poděkovala všem učitelům za jejich práci a trpělivost a popřála jim i dětem krásné klidné prázdniny. Základní i mateřská škola ožívá i o prázdninách. Nejen že zajištuje prázdninový provoz pro děti, jejichž rodiče chodí do zaměstnání a nemají jinou alternativu, ale v základní i mateřské škole probíhají prázdninové úpravy. V MŠ Na stráži se děti mohou těšit na nové „sociálky“ a ZŠ bude mít po prázdninách nově vymalované třídy. První červencový den začal velkou bouřkou, která v Plumlově natropila nemalé škody na majetku. Bouřka odnesla střechu na budově bývalých Vojenských lesů, poškodila střechu plumlovského zámku a způsobila spousty drobnějších škod a nepořádku. Začátek léta byl též v očekávání výsledů dotací…. Jak už tomu bývá, u některých titulů jsme uspěli, zatímco o jiné, neúspěšné, budeme znovu usilovat při příští dotační výzvě. Z dotačních peněz budeme letos realizovat opravu silnice „u vodojemu“, stavět chodník v Soběsukách a započneme se stavbou cyklostezky podél přehrady. Uspěli jsme v dotačním titulu na nové hasičské auto, úpravu zeleně v Hamrech, rozšíření kamerového systému, stavební úpravy v Kempu Žralok a drobnou kulturu na plumlovském zámku. Bohužel nám byla zamítnuta žádost na opravu dětského hřiště v Hamrech a opravy a výstavbu chodníku v Plumlově podél hlavní cesty od kina až na hřbitov. Tyto žádosti budeme pochopitelně opětovně podávat. Další výzvy budou vypsány na podzim tohoto roku. Intenzívně pracujeme na projektu odkanalizování Hamer a Bělisek, abychom mohli podat žádost o dotaci a připravujeme výběrové řízení na projekt rekonstrukce vodovodní sítě v Plumlově. Radostně jsme dokončili opravu budovy městského úřadu a chodníku na náměstí v Plumlově (od bankomatu směrem na Prostějov). Na ul. 9. května vzniklo nové parkoviště pro 12 aut, v Soběsukách máme nově vydlážděnou autobusovou zastávku a v Hamrech krásně opravený mostek. Letos postupně začneme s rekonstrukcí topení v KD Žárovice a rádi bychom rovněž začali s úpravou prostranství před kulturním domem. Hamry se mohou těšit na novou zeleň na návsi u zvoničky a během léta začneme s rekonstrukcí budovy Osadního výboru Hamry. Samostatnou kapitolou v investicích je pochopitelně chlouba města - plumlovský zámek. Jak již bylo mnohokrát zmíněno mnou, ale i mými předchůdci, plumlovský zámek je opravdu chloubou Plumlova, jedinečný v naši republice i střední Evropě, proto by si zasloužil být prohlášen národní kulturní památkou. Dle příslibu Ministerstva kultury by se toto mohlo uskutečnit ještě do konce roku 2019. V takovém případě by se nám otevřela cesta k evropským dotacím, které jsou určeny právě pro NKP. Bez těchto peněz by si město těžko mohlo dovolit opravit fasádu zámku. Každopádně i tak plumlovský zámek vzkvétá a nabízí místním i turistům spousty krásných zážitků. ZUŠ, ZŠ i MŠ využívají nový sál ke svým koncertům a setkáním. Na krásně upraveném nádvoří zámku je pěkné posezení a magickým kouzlem působí večerní pohled na nově nasvícený zámek. Vedení města dále pracuje na územním plánu a byť máme malé zpoždění oproti původnímu předpokladu, je vytvořen hrubý návrh, který v červenci ještě budou připomínkovat zastupitelé a v záři občané. O veřejném zasedání k územnímu plánu budete řádně informováni. Drazí spoluobčané, Vím, že každý máte své priority a možná si myslíte, že ta či ona investice není tak důležitá jako ta, kterou máte na mysli právě Vy, ale mohu Vás ujistit, že všechny investice vycházejí z programového prohlášení zastupitelstva města Plumlova a že postupně se budeme snažit všechny realizovat. Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří se starají o to, aby v našem městečku bylo krásně. Děkuji za péči o okolí vašich domovů, ale také za všechny vaše podněty a postřehy. A jak říká jeden můj kamarád, dlouholetý starosta jedné nejmenované obce: „ K čemu Ti je nový chodník, když se na něm lidé nepozdraví nebo hádají.“ Jistě každý z nás rád potká usměvavého souseda, který se s námi pozdraví, než nabubřelého mrzouta s kyselým obličejem. Proto Vám přeji, aby to letní sluníčko rozzářilo obličej každého z nás. Užijte si krásného léta a načerpejte síly na zbytek roku. Vaše starostka