slovo starostky brezen 2020

Drazí spoluobčané,
moc jsem se těšila na jaro a na něco pozitivního, co bych vám ráda, v tomto okénku „slovo starostky“ sdělila. Venku se to začíná krásně zelenat a jsou vidět první krokusy a sněženky. Sluníčko už místy i příjemně hřeje a pod okny zpívají ptáčci. Jsem velkým milovníkem jara a dokázala bych o něm dlouho psát a snít..

Letošní jaro je ale v malinko zvláštním a zmateném duchu.

Mezi lidmi se šíři strach z nákazy COVID - 19. Hromadně se ruší kulturní a společenské akce, je zavřená škola a občané jsou vyzývání k tomu, aby zbytečně nechodili na veřejná místa. V některých obchodech jsou poloprázdné regály a z dezinfekčního gelu na ruce se stalo podpultové zboží. Je to zvláštní situace, kterou jsme tu ještě neměli. Ve škole jsme se učili o všech možných morových epidemiích, ale to je tak dávná historie, že jsme si ani neuměli představit, že by se mohla někdy opakovat. Vždyť máme tak vyspělé zdravotnictví…ano máme, ale jak vidno, na některé věci jsme pořád krátcí. Pandemie - hromadný výskyt infekčního onemocnění postihující obyvatelstvo bez prostorového omezení, bylo pro nás téměř cizí slovo. Ano, často čteme, kolik lidí ročně zemře na chřipku a jak těžký průběh taková chřipka může mít, nicméně nikdy nedošla mezinárodní situace tak daleko, že by jednotlivé státy přistupovaly k tak razantním opatřením.

Situace je nepřehledná a budoucnost tohoto stavu nejistá. Ani my, starostové obcí a měst nemáme žádné zvláštní a speciální informace. Jsme informováni z Ministerstva zdravotnictví a z Krajského úřadu Olomouckého kraje, formou vyhlášky o mimořádných opatřeních, které zveřejnujeme na našich webových stránkách a úředních deskách. Situace se vyvíjí a mění každým dnem. I já jsem si ještě předevčírem myslela, že je to možná zbytečně nafouknutá bublina. Dnes, po přečtení všemožných článků a absolvování mnoha telefonických hovorů, jsem osobně přesvědčena o tom, že je to skutečná šance, jak šíření této nákazy, která má u každého jedince jiný průběh, zabránit.

Ráda bych Vás z tohoto místa i já vyzvala k co největší opatrnosti, ale také ke klidnému přístupu k věci. Vím, že mnozí z vás, především z řad seniorů, máte strach vycházet ven a potřebovali byste třeba obstarat léky či nakoupit. Sbor pro občanské záležitosti vám tuto službu nabízí. Nebojte se na nás obrátit, a klidně zavolejte na podatelnu Městského úřadu Plumlov.

Každý den jsme v kontaktu s vedením ZŠ a ZUŠ, které jsou na dobu neurčitou uzavřeny. Žáci dostávají domácí úkoly přes sociální sítě a v obou školách probíhá úklid a kompletní dezinfekce. Vedení domova pro seniory vyhlásilo zákaz návštěv a zvýšilo bezpečnostní opatření. Mateřská školka omezuje provoz v návaznosti na menší počet přihlášených dětí. Jak dlouho bude tento stav trvat, nikdo neví, ale nezbývá než být trpěliví.

Budu-li mít jakékoliv informace, budu vás o nich neprodleně informovat.

Přeji vám klidnou mysl a věřím, že i to jarní sluníčko přispěje k vaši lepší náladě.

 Vaše starostka

Gabriela Jančíková