Jančíková

Drazí spoluobčané,
Dovolte, abych vás všechny pozdravila na začátku jara. Ještě zkraje tohoto týdne to s počasím vypadalo tak, že se tepla možná už ani nedočkáme, ale dnes je již jaro cítit ve vzduchu. Staré přísloví praví, že kam nemůže sluníčko, tam musí lékař. Pojďme toto přísloví maličko obrátit…kam chodí sluníčko, nemusí lékař…kéž by tomu takto bylo v této složité covidové době.
Život se za poslední dobu hodně změnil, ale rozhodně nezastavil. Lidé jsou z událostí posledního roku nervózní a podráždění a mnohdy dochází ke konfliktům, které pak možná mrzí obě strany. Všichni víme, jak těžko se již vyřčené slovo bere zpět a jak moc trpělivosti stojí obě strany toto ustát.
Moc vám přeji klidnou mysl…
Sluníčko nám zasvítilo do všech špinavých a zašlých koutů ve městě a je třeba se pustit do jarního úklidu.
Plumlov se již tradičně zapojuje do akce „Ukliďme si Česko“ a letos tomu nebude jinak. Pravda, bude to trošičku jiné, neboť každým rokem nám s úklidem pomáhala škola, školka, spolky a sdružení, které v této covidové době buďto nefungují vůbec nebo jen omezeně, ale přesto věřím, že akce proběhne za pomoci vás všech.
O tomto víkendu 26.3-28.3 2021 se objeví kontejnery na bioodpad, velkoobjemový odpad a elektroodpad na všech obvyklých místech v Plumlově a jeho místních částech. Tam můžete zavézt všechno, čeho se v domácnosti chcete zbavit a co vám hyzdí okolí domů.
Kontejnery jsou označeny a moc vás prosím, abyste alespoň v rámci možností odpad třídili. Sběrný dvůr a plumlovská kompostárna budou otevřeny jako obvykle každou sobotu od 8 do 12 hodin.
Do sběru odpadků se zapojují skauti, mladí hasiči ze Soběsuk, hasiči z Hamer, děti z dětského domova, asistenti ze školy a zaměstnanci městského úřadu.
Mám velkou radost z každé nabídnuté pomoci a každého nápadu, který přispěje ke zvelebení tohoto městečka.
Technické služby vyjíždějí s čistícím vozem, osadíme náměstí kytičkami a ozdobíme velikonočními stromečky, které nám vyrobily asistentky a vychovatelky ze školy společně s dětmi z dětského domova.
Je to alespoň takové malé připomenutí již druhých covidových Velikonoc.

Ještě jednou vám všem moc děkuji za péči o okolí vašich domovů a přeji krásné slunné jaro.

Vaše starostka
Gabriela Jančíková