Jančíková

léto je již v plném proudu a mnozí z vás trávíte dovolenou. V nedávné době jsme zažili výjimečnou krizovou situaci, kterou nepamatuje několik generací před námi. Koronavirová krize zasáhla prakticky celý svět a je jasné, že ještě není vyhráno. A jaké že bude mít následky? To si nejspíš zatím neumíme v plné míře představit.

Museli jsme se vzdát mnohých věcí, ale zase měli prostor přemýšlet o životě a případně si v mysli rozdělit věci na důležité a věci méně důležité a také jsme si mnohého začali více vážit.

Zrušeny musely být různé kulturní akce, na které jsme se těšili a místo vzájemného setkávání jsme byli uvězněni v karanténě.

Některé akce proběhnou na podzim a jiné prostě počkají do dalšího roku.

Oslavy 105. výročí ZŠ budou na podzim jistě ještě krásnější, protože slavnostně otevřeme i nově opravené prostory ZŠ. Rekonstrukce školy probíhá právě teď, o prázdninách, a objem peněz na tuto investiční akci, cca 10 mil., je z velké části hrazen z dotačních peněz a Floriánské slavnosti spojíme s novým hasičským autem pro zásahovou jednotku, které je právě nyní ve výrobě.

Pokoronavirová krize se pochopitelně dotkne i obecních a městských rozpočtů, a představitelům měst a obcí nezbude nic jiného, než přehodnotit priority.

Nicméně pokračujeme v rozběhnutých stavbách a získávání dotačních peněz na připravené projekty.

Některé věci budou mít následkem krize zpoždění, ale to myslím lze pochopit.

Se zpožděním bude dokončen chodník v Soběsukách, kde stavbařům způsobila potíže nejen krize, ale také velká voda při stavbě mostu. Tato akce by měla být dokončena do podzimu.

Zde bych se ráda ještě na chvíli zastavila a uvedla na pravou míru diskutovaný problém přestěhování zastávky.

Projekt chodníku je starý téměř čtyři roky a dotovaný z peněz SFDI. Jedná se totiž o dopravní stavbu, tudíž se k ní musí vyjádřit nejen majitel silnice, což je v tomto případě Správa a údržba silnic, ale také dopravní inspektorát a odbor dopravy. Město sice může dát, a dalo, požadavek na to, kde by zastávku chtělo mít, ale pokud tyto orgány rozhodnou jinak, musí si investor vybrat, zda odstoupí od projektu, nebo na úkor zastávky, postaví nový chodník, který Soběsuky již velmi potřebovaly. Jsem moc ráda, že se podařilo peníze získat a chodník je téměř vybudovaný. Rádi bychom v tomto duchu pokračovali a v další etapě postavili chodník až do Žárovic.

Z fondu dopravní infrastruktury se nám podařilo sehnat i další peníze, a to na opravu a dostavbu chodníku od plumlovského kina až na hřbitov. Tato stavba se bude realizovat v příštím roce a měla by vyřešit i problém pro chodce nebezpečné křižovatky u Bidelce.

Stavba cyklostezky je též v plném proudu, ale i zde očekáváme jisté zpoždění. A to nejen v důsledku krize, ale též komplikace při stavbě mostní konstrukce. Původní projekt počítal s dovezením hotového prefabrikovaného mostu až na místo. Během stavby se od této myšlenky ustoupilo a most se bude montovat na místě. Tento projekt je dotován z několika zdrojů, přičemž největší podíl peněz jsme získali z IROPu, cca 16 mil., dále z Olomouckého kraje 2,5 mil. Od obce Mostkovice 2 mil. a od města Prostějova 0.5 mil. Cena celé stavby je cca 28 mil.

Máme hotový projekt na odkanalizování Hamer, podanou žádost o dotaci na OPŽP. Uspějeme-li, měli bychom příští rok začít s realizací. Tato investiční akce je v objemu cca 40 mil. Kč a netrpělivě čekáme na vyhodnocení žádosti. Hodnotící komise by měla zasednout v září.

Pro hamerské děti mám ale jednu moc dobrou zprávu! Na podzim budeme budovat nové dětské hřiště. Mám z toho obrovskou radost a moc se na něj těším.

Po mnohaletém úsilí se nám podařilo získat dotaci z MMR a nové hřiště bude vybudováno nákladem cca 430 tis. KČ.

Letos ještě proběhne další etapa odkanalizování kempu Žralok za 1.5 mil. A tento projekt je podpořen z 50% dotací Olomouckého kraje na podporu turismu.

Olomoucký kraj a ministerstvo kultury nám též přispěli na plumlovský zámek a letos se pouštíme do rekonstrukce sochy před vstupní branou a první etapy opravy bašty. Zde nám bohužel pořád poněkud stagnuje boj o Národní kulturní památku, ale jsem v kontaktu s ministerstvem kultury a komise odborníků, která má rozhodnout, stále ještě nezasedla. Nezbývá než čekat, neb nic dalšího v tomto ohledu není v naší moci.

V nebližší době budeme mít v rukou stavební povolení na výstavbu kanalizace na Běliskách. Je to poslední část Plumlova, kde kanalizace zatím není. O získání peněz na tento projekt budeme usilovat v příštím roce v dotačních titulech Olomouckého kraje.

Dalším důležitým projektem, na kterém se intenzivně pracuje, je projekt obnovy vodovodní sítě. Plumlov má stoletý vodovod a je nezbytně nutné začít s jeho postupnou rekonstrukcí. Projekt počítá s výstavbou nového vodojemu a nového přivaděče vody. Projekt bude plně hrazen z fondu obnovy vodovodní sítě a bude stát téměř 2 mil. Kč.

Během prázdnin se ještě pustíme do opravy rozbitých silnic a další části protipovodňových opatření v Žárovicích.

Na závěr bych se s vámi ráda podělila ještě o jednu radostnou událost.

Město Plumlov získalo v letošním roce, díky vaší zodpovědnosti, první místo v krajské soutěži nejlepších třídičů odpadů „O keramickou popelnici“. Slavnostní ceremoniál proběhne v září v sále plumlovského zámku.

Mám velikou radost, že většina plumlovských občanů již pochopila smysl třídění odpadů a staví se k němu takto zodpovědně.

Přeji Vám všem a každému zvlášť krásný zbytek léta.