Jančíková

Drazí spoluobčané,

Kdyby nebylo tmy, neviděli bychom hvězdy. Na začátku svého slova starostky bych ráda poděkovala vám všem, kteří jste v té ošklivé tmě války na Ukrajině dokázali projevit solidaritu lidem, kteří trpí a žijí ve strachu. Někteří možná jen díky vám zase mohou hvězdy spatřit. Nemůžeme pomoci každému, ale každý může pomoci někomu…staré a stále pravdivé přísloví. A přidám ještě jedno, které mě nedávno oslovilo.“ Žádný člověk nestojí tak vysoko jako ten, který se sehne, aby pomohl druhým.“

Možností projevit solidaritu se nabízelo a nabízí spousty a i v Plumlově proběhla humanitární sbírka. Sešlo se veliké množství věcí, které byly postupně odváženy na slovensko-ukrajinskou hranici, kde stojí dlouhé hodiny či dny ve frontách maminky s dětmi utíkající před válkou. V našem městečku našlo v době vzniku tohoto článku, tedy 29. 3. 2022, azyl cca 30 lidí. Děti navštěvují základní a mateřskou školu a maminky řeší práci. Vážím si každého z vás, kdo jste ochotni těmto lidem jakkoliv pomáhat a nepodílíte se na dezinformacích o tom, jak nám ukrajinské matky berou práci a ukrajinské děti místa ve škole či školce. Všichni víme, že prozatím je práce dost a některé firmy by se již v minulých letech bez ukrajinských či jiných přeshraničních zaměstnanců neobešly. Taktéž je zatím možno bez větších problémů zapojit děti do základní a mateřské školy. Zde musím vyzdvihnout práci ředitelů našich školských zařízení (ZŠ, MŠ a ZUŠ) a potažmo poděkovat všem učitelům za skvělou práci. Ale je pochopitelné, že přijdou časy, kdy se budeme muset uskromnit.

Koordinátorem projektu „ Pomoc ukrajinským rodinám v Plumlově“ je paní Halina Fikarová,Jasinska tel.601 015 551,která sídlí na městském úřadě v Plumlově a lze ji kontaktovat. Stále také vybíráme humanitární vybavení.

Ve vzduchu je již cítit jaro a sluníčko nám prozářilo všechny špinavé a po zimě zašlé kouty města. Příroda se probouzí a my můžeme sledovat, jak všechno krásně kvete. Přišel čas jarního úklidu. Město již tradičně pořádá akci „ Ukliďme si Plumlov“ a já se na ni vždy moc těším. Do akce se každoročně zapojují plumlovské organizace a spolky a je neuvěřitelné, kolik odpadků a smetí se po Plumlově nasbírá. Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kdo se podílíte na jarním úklidu města a dovolím si přidat slova jednoho mého kamaráda, bývalého zastupitele. Je lepší pořádek udržovat, než jej dělat.

S postupujícím jarem též začínají stavební a údržbové práce ve městě.

V prvním březnovém týdnu začala stavební firma s druhou etapou rekonstrukce chodníku u školy a zdravotního střediska v Plumlově. Stavební práce zde budou probíhat do května letošního roku. Jsem moc ráda, že se nám tuto rekonstrukci podařilo zrealizovat, neboť dopravní situace před školou a zdravotním střediskem již byla místy neúnosná a navíc vyřešíme odvodnění celé ulice do povrchové kanalizace. V nejbližší době by již měly být známy výsledky rozdělení dotací MMR a v případě, že budeme úspěšní, tak se hned v létě pustíme do navazující etapy opravy Wolkerovy ulice, která je též již ve velmi špatném stavu.

V tuto chvíli probíhá projekční příprava dalšího, navazujícího chodníku podél hlavní silnice na ulici Rudé Armády (od Kišků až ke škole) a projekční příprava chodníku ze Soběsuk do Žárovic. Na podzim bychom se potom ucházeli o dotační peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Z nově předlážděné plochy před kulturním domem se také mohou radovat Žarováci a návštěvníci kulturního domu v Žárovicích. Během dubna se také dočkáme nových schodů ke vstupním dveřím ke kulturnímu domu.

 

Již od podzimu probíhá výstavba kanalizace v Hamrách. Od 4. dubna jsou Hamry zcela uzavřeny a průjezd je možný po dohodě se stavbyvedoucím jen místním obyvatelům k jejich nemovitostem. Obslužnost autobusy je zajištěna v obou směrech vždy na točnu. Tato omezení budou zase v různých nuancích trvat do 31.10.2022. Moc prosím vás, občany Hamer, o trpělivost. Velice si vážím doposud skvělé spolupráce a vašeho pochopení. Myslím, že všechny vyvstalé nesrovnalosti a potíže byly vyřešeny k vaší spokojenosti a že budeme se stavební firmou i nadále dobře spolupracovat.

Do konce dubna bude uvedena do provozu budova osadního výboru v Hamrách, kde je kompletně zrekonstruované sociální zázemí včetně nových rozvodů k napojení na kanalizaci.

 

Dalším velkým projektem, kterým se město zabývá, a který se nám pomalu blíží ke stavebnímu povolení, je projekt rekonstrukce vodovodní sítě s novým přivaděčem z Vícova. Jedná se o složitý a potažmo velmi finančně náročný projekt, jehož důležitost je neoddiskutovatelná. Vodovod v Plumlově je starý bezmála 100 let a jeho totální rekonstrukce bude nevyhnutelná.

 

V průběhu měsíce dubna budeme pokládat žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení není v dobrém stavu a stále řešíme opravy nesvítících lamp. Projekt je rozdělen do několika etap a počítá s rekonstrukcí veřejného osvětlení v celém Plumlově i všech jeho místních částech.

Jsme v netrpělivém očekávání, jak dopadne naše žádost o dotaci na MMR na opravu WC v základní škole. Pokud uspějeme rekonstrukce proběhne v průběhu prázdnin.

Základní i mateřská škola se snaží o získání peněz z dotací MAS na rekonstrukci a vybavení jednotlivých tříd a město o získání dotace na výměnu oken ve společenském sále budovy STAVO.

Po skončení topné sezony se pustíme do výměny kotle na Zdravotním středisku v Plumlově a v budově osadního výboru v Soběsukách a v nejbližší době zahájíme bourání garáže u MŠ Na aleji, kde vzniknou nová parkovací místa. V Soběsukách řešíme výměny oken v bytech na bývalé škole a v průběhu jara dojde k nové výsadbě zeleně kolem pomníku padlých.

V Žárovicích v těchto dnech probíhá pokládka optické sítě.

 

Během podzimu budeme mít v rukou projekční dokumentaci na rekonstrukci hospodářské budovy MŠ Na stráži a budeme se pokoušet o dotační titul IROP.

Na březnovém zastupitelstvu byl, přes všechny složitosti a překážky, schválen nový územní plán. Vím, nemohli jsme vyhovět všem, ale to bohužel v naši branži ani nejde. Myslím, že jsme se snažili najít zlatou střední cestu. Starý územní plán byl starý 22 let a jeho znovuvytvoření bylo opravdu nevyhnutelné.

Co říci závěrem? Blíží se Velikonoce a s nimi spojená radost ze vzkříšení a probouzení nového života.

Velikonoce jsou největším křesťanským svátkem a symbolem naděje a lásky.

Říká se, že člověk je tak krásný, jak krásná je jeho duše. Tak velký, jak velké je jeho srdce. Tak silný, jak dokáže pomoci slabým. Tak šťastný, jak se umí těšit z maličkostí. Tak moudrý, aby inspiroval a zlepšil život ostatních.

Přeji vám všem, milí sousedé, abyste tak krásné, velké, silné, šťastné a moudré lidi často potkávali a sami se takovými každý den stávali. Na konci toho velikonočního příběhu zaznívá „ RADUJTE SE“…Nečekejte, že bude líp, nebo že bude něco jednodušší. Problémy budou vždycky, ale pojďme se radovat a být šťastni zrovna teď. Jinak se může stát, že to prostě nestihneme….

Radostné Velikonoce přeje

Vaše starostka
Gabriela Jančíková