Hřiště kemp Žralok

 

Město Plumlov na žádost obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci v hodnotě 499 342,- Kč na výstavbu dětského hřiště.
Dětské hřiště ŽRALOK je umístěno v areálu kempu. Po menších terénních úpravách zde byla umístěna skluzavka“ Rákosníček“, houpačka – hnízdo, lanová dráha, otáčedlo a MLP lůžkovnice.
Realizaci hřiště prováděla firma HRAS – zařízení hřišť s.r.o. z Havířova. Výstavba hřiště byla dokončena 4.10.2021

 


 

Svatý Florián

 

V roce 2021 obdrželo město Plumlov dotaci z Ministerstva kultury v hodnotě 108 000,- Kč.
Opravu prováděla firma SOCHAŘI, v.o.s. ,
Socha byla demontována, odstraněny biologické depozity, proběhla konzervace a doplnění poškozených míst.
Po sejmutí krust byly poškozené partie odsoleny opláchnuty vodou. Doplňky a barevné retuše byly barevně přizpůsobeny, aby nepůsobily rušivě. Kopí bylo doplněno náhradou z pískovce a na závěr byl povrch ošetřen hydrofobizací – ochrana před spadem z lípy nad sochou.
Oprava byla dokončena 30.10.2021

 


 

img 20211022 101356F9648BDC B65D B924 A0C8 BB095808C477

olomouc kraj logo 777fb

Projekt:

„Podpora rozvoje turistického ruchu – ATC ŽRALOK Plumlov – rekonstrukce ubytování
a rozšíření zázemí pro cykloturisty“

ATC Žralok Plumlov - 3. etapa výstavby vodovodu a kanalizace - Dotace Olomouckého kraje 2020

Město Plumlov obdrželo v roce 2020 dotaci Olomouckého kraje ve výši 500.000,- Kč z „Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů“ – dotačního titulu: „Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji II“ na realizaci projektu: „Podpora rozvoje turistického ruchu – ATC ŽRALOK Plumlov – rekonstrukce ubytování a rozšíření zázemí pro cykloturisty“.
Finanční prostředky byly použity na částečnou úhradu faktury za provedené stavební práce – vybudování vodovodní a kanalizační přípojky pro ATC ŽRALOK Plumlov.

Bylo položeno 321 metrů vodovodní přípojky a 307 metrů přípojky splaškové kanalizace, použito bylo potrubí DN 90.

Vlastní podíl finančních prostředků dle smlouvy o poskytnutí dotace je tvořen úhradou ve výši 500.000,- Kč částí faktury dodavatelské firmy.

  pdfZávěrečná zpráva - ATC-2020.pdf74.36 KB


ATC Žralok Plumlov - 3. etapa výstavby vodovodu a kanalizace - Dotace Olomouckého kraje 2021

Město Plumlov obdrželo v roce 2021 dotaci Olomouckého kraje ve výši 500.000,- Kč z „Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2021“ – dotačního titulu: „Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji“ na realizaci projektu: ATC ŽRALOK Plumlov – připojení na stokovou síť splaškové kanalizace a vodovodní řád – 3.etapa“.

Finanční prostředky Olomouckého kraje byly použity na částečnou úhradu faktury za dodávku technologie – osazení čerpadel do čerpacích šachet splaškové kanalizace na kanalizační přípojce pro ATC ŽRALOK Plumlov.

Vlastní podíl finančních prostředků dle smlouvy o poskytnutí dotace je tvořen úhradou „zbývající části“ faktury č. 202100221 výše uvedené společnosti.
Další část vlastních prostředků investora byla použita na částečnou úhradu faktury č. 2001042 firmy JIM Dynamic Project s.r.o. Plumlov (zhotovitele stavební části – realizaci výkopů + uložení vodovodního a kanalizačního potrubí).

 

pdfZávěrečná zpráva - ATC-2021.pdf121.24 KB


 

img 20211022 101356F9648BDC B65D B924 A0C8 BB095808C477

Město Plumlov obdrželo v roce 2021 dotaci ve výši 320.000,- Kč z „Fond na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ na částečnou úhradu stavebních prací na
odkanalizování místní části Běliska ve městě Plumlov.

V roce 2021 byly dodavatelem obchodní společností QUANTUM, a.s. vybudovány 2 kanalizační stoky pro odvod
splaškových vod v celkové délce 129 m, včetně 7 ks přípojek.

pdfzávěrečná zpráva.pdf224.03 KB

 

Město Plumlov získalo v roce 2019 dotaci Olomouckého kraje ve výši 300.000,- Kč z Programu na podporu JSDH 2019 – dotace pro JSDH Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček 2019.

Finanční prostředky byly použity na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením hasičského cisternového automobilu SCANIA 4x4 CAS 20/4000/240-S2R.

Nákup hasičské cisterny v pořizovací ceně 6.522.747,- Kč byl financován částečně i z dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR – Hasičským záchranným sborem ve výši 2.500.000,- Kč.

Město Plumlov vynaložilo z vlastních prostředků částku: 3.722.747,- Kč.

pdfzávěrečná zpráva.pdf48.58 KB

 

Snímek obrazovky 2021 12 12 173234 15d81

Logo MZP CroppedMěsto Plumlov získalo v roce 2021 z rozpočtu Olomouckého kraje – Programu na podporu JSDH 2021, dotačního titulu: „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje v roce 2021“ na realizaci projektu: „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Plumlov“ dotaci ve výši 13.700,- Kč.

Finanční prostředky byly využity na zakoupení 4 párů zásahové obuvi pro členy JSDH Plumlov.

Celkové výdaje činily 34.523,72 Kč, Město Plumlov z vlastních prostředků vynaložilo částku 20.823,72 Kč.

 pdfJSDH - 2021.pdf163.12 KB