Strategický rozvoj

Stavební odbor

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.12.2021 01.12.2023 Žádost o potvrzení o účelu stavby (§125 odst.2 stavebního zákona)
Stavební odbor
13.02.2018 - Kolaudace rodinných domů - po 1.1.2018
Admin

Různé

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.01.2022 - Veřejná vyhláška - Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Admin
18.01.2022 01.04.2022 Veřejná vyhláška – Magistrát Města Prostějova – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – Sička, Hamry
Admin
18.01.2022 03.02.2022 Veřejná vyhláška – Magistrát Města Prostějova – rozhodnutí – Kanalizační řád Města Plumlov - dodatek č.1 – kanalizace Běliska
Admin
12.01.2022 28.01.2022 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a o vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č.4
Admin
10.01.2022 25.01.2022 Odvolání proti rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, Pobočky Prostějov čj. SPU 336598/2021 ze dne 09.11.2021 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Plumlov.
Admin
04.01.2022 02.01.2023 Vodovod Pomoraví, svazek obcí – schválený rozpočet na rok 2022
Admin
24.11.2021 30.04.2022 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – pravidla rozpočtového provizoria – 2022
Admin
16.04.2021 01.07.2022 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – schválený Závěrečný účet za rok 2020
Admin
16.04.2021 31.12.2024 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024
Admin

Rozpočet

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.12.2021 02.01.2023 Základní škola Plumlov, okres Prostějov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2022
Admin
30.12.2021 31.12.2024 Základní škola Plumlov, okres Prostějov, p.o. – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024
Admin
30.12.2021 02.01.2023 Mateřská škola Plumlov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2022
Admin
30.12.2021 31.12.2024 Mateřská škola Plumlov, p.o. – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024
Admin
30.12.2021 02.01.2023 Základní umělecká škola Plumlov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2022
Admin
30.12.2021 31.12.2024 Základní umělecká škola Plumlov, p.o. – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024
Admin
30.12.2021 02.01.2023 Domov pro seniory Soběsuky, p.o. – schválený rozpočet na rok 2022
Admin
30.12.2021 31.12.2024 Domov pro seniory Soběsuky, p.o. – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024
Admin
30.12.2021 02.01.2023 Klubové zařízení Plumlov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2022
Admin
30.12.2021 31.12.2024 Klubové zařízení Plumlov, p.o. – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024
Admin
15.12.2021 31.12.2022 Schválený rozpočet Města Plumlov na rok 2022
Admin
15.12.2021 31.12.2024 Schválený střednědobý výhled rozpočtu Města Plumlov na roky 2023-2024
Admin

Ekonomika města

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
03.01.2022 16.02.2022 Poskytování dotací z rozpočtu Města Plumlov v roce 2022
Admin
25.05.2021 30.06.2022 Závěrečný účet Města Plumlov za rok 2020
Admin
15.04.2021 31.12.2023 Smlouva o poskytnutí dotace – Povodí Moravy, s.p. - 2021
Admin
15.04.2021 31.12.2023 Smlouva o poskytnutí dotace – TJ SOKOL Plumlov, z.s. – 2021
Admin
15.04.2021 31.12.2023 Smlouva o poskytnutí dotace – SH ČMS – SDH Soběsuky - 2021
Admin
03.04.2020 31.12.2023 Smlouva o poskytnutí dotace - SH-ČMS SDH Soběsuky - 2020
Admin
03.04.2020 31.12.2023 Smlouva o poskytnutí dotace - TJ SOKOL Plumlov, z.s.- 2020
Admin
03.04.2020 31.12.2023 Smlouva o poskytnutí dotace - Povodí Moravy, s.p. - 2020
Admin
12.06.2019 31.12.2022 Dodatek smlouvy o poskytnutí dotace č.1-2019 - TJ SOKOL Plumlov, z.s.
Admin
18.01.2019 31.12.2022 Smlouva o poskytnutí dotace - TJ SOKOL Plumlov, z.s.- 2019
Admin
18.01.2019 31.12.2022 Smlouva o poskytnutí dotace - SH-ČMS SDH Soběsuky - 2019
Admin