Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – Oznámení o návrhu na zrušení přírodní památky Pavlečkova skála a na nové vyhlášení přírodní památky Pavlečkova skála a jejího ochranného pásma + oznámení o možnosti seznámit se s návrhem péče o přírodní památku Pavlečkova skála

pdfPavlečkova skála.pdf2.63 MB