Během víkendu 13. – 14.1. byla dokončena letošní Tříkrálová sbírka. Letos bylo vybráno celkem 58 484,- Kč.

 

V jednotlivých částech se vybraly tyto částky:

Plumlov 36 310,- Kč

Soběsuky 9 009,- Kč

Žárovice 8 038,- Kč

Hamry 5 127,- Kč

 

Tímto bychom chtěli ještě jednou moc poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se na organizaci podíleli a především děkujeme všem, kteří přispěli do kasiček, jejichž výtěžek putuje na Charitu Prostějov.