Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – vyhlášení elektronické aukce – pozemky p.č. 1224/38 a 1224/39, oba v k.ú. Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 22.11.2022

Sejmuto: 16.12.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Admin