Celá úřední deska

Různé

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.07.2024 16.09.2024 Vojenský lesní úřad – rozhodnutí o vyloučení vstupu do lesů (15.7.-15.9.2024)
Admin
09.07.2024 17.07.2024 Magistrát Města Prostějova, odbor dopravy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Žárovice
Admin
14.06.2024 28.07.2024 Částečná uzavírka komunikace III/37744 v obci Hamry (15.6.2024-27.7.2024)
Admin
23.05.2024 31.12.2024 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – rozpočtové opatření č.1/2024
Admin
02.05.2024 02.05.2030 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - PB SCOM
Stavební odbor
29.04.2024 30.07.2024 Krajský úřad Olomouckého kraje – oznámení o možnosti seznámit se s návrhem péče o přírodní památku „Hamerská stráň“
Admin
16.04.2024 30.04.2025 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov - schválený Závěrečný účet za rok 2023
Admin
16.04.2024 31.12.2027 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov - schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2027
Admin
16.04.2024 30.04.2025 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov - schválený rozpočet na rok 2024
Admin
16.05.2023 17.05.2029 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - PB SCOM
Stavební odbor
23.01.2023 23.01.2029 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění , Spzn: 2260/2022
Stavební odbor
23.01.2023 23.01.2029 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění , Spzn: 2259/2022
Stavební odbor
23.01.2023 31.12.2026 Mikroregion Plumlovsko – oznámení o zveřejnění dokumentů
Admin
23.01.2023 23.01.2029 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Spzn: 2558/2022
Stavební odbor
06.08.2022 08.08.2028 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - PB SCOM II
Stavební odbor
04.07.2022 05.07.2028 Poskytnutí informací dle zákona č.106/1996  Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – Jaroš-Fojtíková, advokátní kancelář, Praha
Admin
28.04.2022 28.04.2027 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - PB SCOM
Stavební odbor
19.01.2022 - Veřejná vyhláška - Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Admin

Rozpočet

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
28.06.2024 31.12.2024 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.7/2024
Admin
05.06.2024 31.12.2024 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.6/2024
Admin
07.05.2024 31.12.2024 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.5/2024
Admin
23.04.2024 31.12.2024 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.4/2024
Admin
19.03.2024 31.12.2024 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.3/2024
Admin
06.03.2024 31.12.2024 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.2/2024
Admin
23.01.2024 31.12.2024 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.1/2024
Admin
28.12.2023 31.12.2026 Klubové zařízení Plumlov, p.o. – schválený výhled rozpočtu na roky 2025-6
Admin
28.12.2023 31.12.2024 Klubové zařízení Plumlov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2024
Admin
28.12.2023 31.12.2026 Domov pro seniory Soběsuky, p.o. – schválený výhled rozpočtu na roky 2025-6
Admin
28.12.2023 31.12.2024 Domov pro seniory Soběsuky, p.o. – schválený rozpočet na rok 2024
Admin
28.12.2023 31.12.2026 Základní umělecká škola Plumlov, p.o. – schválený výhled rozpočtu na roky 2025-6
Admin
28.12.2023 31.12.2024 Základní umělecká škola Plumlov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2024
Admin
28.12.2023 31.12.2026 Mateřská škola, p.o. – schválený výhled rozpočtu na roky 2025-6
Admin
28.12.2023 31.12.2024 Mateřská škola Plumlov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2024
Admin
28.12.2023 31.12.2026 Základní škola Plumlov, okres Prostějov, p.o. – schválený výhled rozpočtu na roky 2025-6
Admin
28.12.2023 31.12.2024 Základní škola Plumlov, okres Prostějov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2024
Admin
19.12.2023 31.12.2026 Město Plumlov - schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-6
Admin
19.12.2023 31.12.2024 Město Plumlov - schválený rozpočet na rok 2024
Admin

Ekonomika města

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
28.06.2024 01.07.2025 Závěrečný účet Města Plumlov za rok 2023 (schváleno na 9. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova dne 26.6.2024)
Admin
22.05.2024 30.06.2027 Smlouva o dotaci – Povodí Moravy, s.p. – 2024
Admin
17.05.2024 30.06.2027 Smlouva o poskytnutí dotace – DH sportovní Plumlov – 2024
Admin
11.05.2024 30.06.2027 Smlouva o poskytnutí dotace – SH ČMS-SDH Soběsuky – investiční dotace - kontejner – 2024
Admin
07.05.2024 30.06.2027 Smlouva o poskytnutí dotace – SH ČMS-SDH Soběsuky – činnost – 2024
Admin
07.05.2024 30.06.2027 Smlouva o poskytnutí dotace – KELTSKÁ NOC, z.s. – 2024
Admin
02.05.2024 30.06.2027 Smlouva o poskytnutí dotace – TJ SOKOL Plumlov, z.s. – 2024 – Světový pohár-kuše
Admin
02.05.2024 30.06.2027 Smlouva o poskytnutí dotace – TJ SOKOL Plumlov, z.s. – 2024 – činnost
Admin
20.11.2023 21.11.2026 Dodatek č.2 Smlouvy o návratné finanční výpomoci – Mateřská škola Plumlov, p.o.
Admin
05.04.2023 30.06.2026 Smlouva o poskytnutí dotace – Sportovní DH Plumlov, z.s. - 2023
Admin
05.04.2023 30.06.2026 Smlouva o poskytnutí dotace - SH-ČMS SDH Soběsuky - 2023
Admin
05.04.2023 30.06.2026 Smlouva o poskytnutí dotace – TJ SOKOL Plumlov, z.s. - 2023
Admin
05.04.2023 30.06.2026 Smlouva o poskytnutí dotace – Povodí Moravy, s.p. – 2023
Admin
14.03.2023 15.03.2026 Dodatek č.1 Smlouvy o návratné finanční výpomoci – Mateřská škola Plumlov, p.o.
Admin
13.12.2022 31.12.2025 Smlouva o návratné finanční výpomoci – Mateřská škola Plumlov, p.o. – 2022
Admin
13.12.2022 31.12.2025 Smlouva o návratné finanční výpomoci – Základní škola Plumlov, okres Prostějov, p.o. – 2022
Admin
21.04.2022 30.06.2025 Smlouva o poskytnutí dotace – Povodí Moravy, s.p. - 2022
Admin
04.04.2022 30.06.2025 Smlouva o poskytnutí dotace – Sportovní DH Plumlov, z.s. - 2022
Admin
04.04.2022 30.06.2025 Smlouva o poskytnutí dotace – SH-ČMS – SDH Soběsuky - 2022
Admin
16.03.2022 30.06.2025 Smlouva o poskytnutí dotace – TJ SOKOL Plumlov, z.s. - 2022
Admin
27.11.2018 31.12.2026 Město Plumlov - oznámení o zveřejnění dokumentů
Admin