20240115 103915FCECAB21 519A 2074 7DDC 69932FE43C6AMěsto Plumlov získalo v roce 2023 z Olomouckého kraje – Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2023-II“ dotaci ve výši 16.680,- Kč.

 

Finanční prostředky byly využity na částečnou úhradu faktury za výsadbu zeleně na veřejném prostranství – parčíku v místní části Plumlova – obci Hamry na pozemku p.č. 32/1 v k.ú. Hamry. Celkové finanční náklady byly ve výši 68.607,- Kč, vlastní podíl Města Plumlov činil 51.927,- Kč.