Vážení spoluobčané,
od  tohoto týdne bude probíhat příprava pro pokládku živic a následná pokládka na místní komunikací v obci Hamry jedná se o Síčku a Splávek, tyto ulice budou opatřeny dopravním značením Zákaz vjezdu.

Prosíme občany, aby zde omezili průjezd s osobním vozidly a přeparkovali si mimo tyto ulice.

Bude zde probíhat odebíraní rýhy mínus 5cm a následné vzdání všech poklopů kanalizačních a vodovodní o 5cm nad stávající niveletu vozovky. Těmito pracemi zde vzniknou schodky mezi stávající vozovkou a hrboly o poklopů. Po provedení těchto prací bude pak probíhat pokládka živičných vrstev, a to ve dvou fázích. V první se doplní výkop a následně celoplošně celá komunikace. Tyto práce nelze provést v jedno dni. 

Celkově práce budou trvat cca 14dnů.

Gabriela Jančíková
starostka města Plumlov